دنياي معدن : با قيمت دستوري فولادسازان متضرر شدند
چهارشنبه، 19 دی 1397 - 09:32 کد خبر:137999
دنياي معدن - رئيس انجمن فولاد گفت: اجراي قيمت دستوري نه تنها به نفع خريداران نشد؛ بلكه فولادسازان نيز متضرر شدند. در نهايت همه متوجه شدند كه مكانيسم بورس بهترين گزينه براي خريداران نهايي و فولادسازان است.


بهرام سبحاني، عنوان كرد: سابقه قيمت گذاري دستوري براي حوزه فولاد به قبل از سال 82 باز ميگردد. در آن زمان وزارت بازرگاني وقت تعيين كننده قيمت فولاد بود و فولاد سازان مجبور بودند طبق قيمت دستوري محصولات خود را به فروش برسانند. در آن زمان قيمت تعيين شده بسيار كمتر از قيمت بازار بود. در اين بين دلالان با خريد فولاد از كارخانجات و فروش آن در بازار آزاد به سود كلان دست پيدا مي كردند، اين امر باعث مي شد هم فولادسازان و هم خريداران نهايي متضرر شوند.

وي ادامه داد: در سال 82 با راه اندازي بورس، توليدكنندگان محصولات خود را در بورس عرضه كردند و خريداران بر اساس رقابت با يك قيمت مشخص فولاد را خريداري مي كردند و از اين طريق قيمت واقعي كشف مي شد. رفته رفته بورس باعث شد كه سود حاصله به جاي جيب دلالان به كارخانداران و خريداران واقعي برگشت داده شود.

سبحاني، عرضه فولاد در بورس را داراي دو مزيت عنوان كرد و گفت: عرضه فولاد در بورس باعث شد كه درآمد حاصله در توسعه كارخانه ها مورد استفاده قرار بگيرد و ظرفيت توليد فولادسازان افزايش پيدا كند.

رئيس انجمن فولاد، توليد 25 ميليون تن فولاد را در سال جاري حاصل عرضه فولاد در بورس دانست و افزود: هنگامي كه دست دلالان از بازار كوتاه شد، بخش خصوصي مصمم شد تا در حوزه فولاد سرمايه گذاري كند؛ اين امر نقش موثري در توسعه صنعت فولاد داشت.

وي تصريح كرد: از سال 82 تا اوايل سال جاري فروش فولاد از طريق بورس ادامه داشت تا اينكه با ايجاد تحريم ها و نوسانات ارزي، سودجويان به فضاي كاذب دامن زده و عنوان كردند كه بورس ناكارآمد است و بايد منحل شود شود. زيرا قصد داشتند مجدد به رانت و سودهاي كلان خود دست پيدا كنند. شعار آنها اين بود كه بايد فولاد با قيمت ارزان به دست خريدار نهايي برسد. حاصل اين فشارها، ايجاد قيمت دستوري بود كه عملا بورس را ناكارآمد مي كرد.

رئيس انجمن فولاد ادامه داد: پس از گذشت چند ماه مشاهده شد كه نه تنها اين شعار عملي نشده است، بلكه نتيجه عكس داشت و با اجراي قيمت دستوري، خريدار و فولادسازان متضرر شدند در نهايت پي بردند كه مكانيسم بورس بهترين گزينه است.

سبحاني نوسانات نرخ ارز را شمشير دو لبه دانست و گفت: ارز بايد به قيمت واقعي خود برسد. در چند ماه اخير آنچه كه باعث نگراني فولادسازان شده بحث بازگشت ارز است كه آيا در صورت نياز ارز آنها تامين خواهد شد يا خير! زيرا فولاد سازان براي تامين تجهيزات و مواد اوليه نياز به ارز دارند. خوشبختانه اخيرا تمهيداتي در نظر گرفته شده است كه فولادسازان مي توانند از محل ارز صادراتي، نياز خود را تامين كنند.

سبحاني دليل برگزاري خستين جشنواره و نمايشگاه ملي فولاد ايران را آشنايي بيشتر فعالان اين حوزه عنوان كرد و افزود: عليرغم اينكه بسياري از قطعات و ماشين آلات در ايران توليد مي شود، بسياري از كارخانه داران از آن اطلاعات ندارند ما با برپايي اين همايش قصد داريم اين افراد را با يكديگر آشنا كنيم.