دنياي معدن : ميزان توليد مجتمع فروكروم سبزوار طي 7 ماهه سال 97، 120 درصد رشد يافت.
چهارشنبه، 23 آبان 1397 - 10:47 کد خبر:137522
دنياي معدن - مجتمع فروكروم سبزوار از ابتداي فروردين تا پايان مهر، 7 هزار و 762 تن فروكروم توليد كرد. اين رقم در مدت مشابه سال گذشته، 3 هزار و 526 تن بود.


طي مدت مذكور، ميزان توليد اين شركت نسبت به برنامه (5 هزار و 393 تن)، 44 درصد افزايش نشان مي دهد.

مجتمع فروكروم سبزوار طي 7 ماهه امسال، 7 هزار و 884 تن محصول به شركت ها ارسال كرد كه نسبت به آمار مدت مشابه سال گذشته (3 هزار و 749 تن)، حاكي از افزايش 110 درصدي است.

محصول توليدي اين مجتمع، به شركت هاي فولاد آلياژي كشور از جمله فولاد آلياژي يزد و فولاد آلياژي اصفهان، واحد هاي ريخته گري، واحد هاي چدن سازي و غيره ارسال مي شود.

مواد اوليه اين كارخانه نيز با عيار متوسط ۳۸ درصد، از معادن منطقه سبزوار، جغتاي، اسفراين، بيرجند، نهبندان و غيره تامين مي شود.

مجتمع فروكروم سبزوار در استان خراسان رضوي، شهرستان سبزوار، شهرستان جغتاي واقع است.