دنياي معدن : حجم صادرات سيمان تا پايان سال به ۱۲ ميليون تن مي رسد
سه شنبه، 15 آبان 1397 - 08:07 کد خبر:137451
دنياي معدن - رئيس اتحاديه فروشندگان گچ، سيمان و مصالح ساختماني گفت:پيش بيني مي شود حجم صادرات سيمان تا پايان سال به ۱۲ ميليون تن برسد.


اسماعيل كاظمي قهي رئيس اتحاديه فروشندگان گچ، سيمان و مصالح ساختماني ،درباره وضعيت بازار سيمان در كشور اظهار كرد: درشش ماه ابتداي سال جاري، حجم صادرات سيمان ۶ ميليون تن بوده كه اميد مي رود حجم صادرات سيمان تا پايان سال به ۱۲ ميليون تن برسد.

وي با اشاره به اينكه در زمينه سيمان مشكلي وجود ندارد افزود: افغانستان، عراق و ساير كشورهاي همسايه مي توانند بازار مناسبي براي اين كالا باشد كه البته توليدكنندگان داخلي به دنبال دستيابي به اين بازار ها هستند.

رئيس اتحاديه فروشندگان گچ، سيمان و مصالح ساختماني با بيان اينكه ركود مي تواند در اقتصاد كشور تاثيرگذار باشد تصريح كرد: براي رفع ركود فعلي موجود در بازار داخلي بايد صنعت ساختمان سازي براساس كارشناسي هاي لازم فعال شود.

به گفته كاظمي قهي، اميد مي رود كه مسئولان بتوانند با برنامه ريزي مناسب در جهت بهبود وضعيت اين كالا ها گام بردارند.