دنياي معدن : سي و سومين شماره ماهنامه بانك صنعت و معدن به صورت الكترونيك منتشر شد
دوشنبه، 14 آبان 1397 - 13:37 کد خبر:137444

ماهنامه شماره 33 بانك صنعت و معدن به صورت الكترونيك از طريق پرتال اينترانت و وبسايت بانك صنعت و معدن منتشر شده و در اختيار علاقمندان قرار گرفت.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني بانك صنعت و معدن، شماره ياد شده در قالب فايل قابل ارائه در فضاي مجازي انتشار يافته است.
گفتني است ماهنامه بانك صنعت و معدن حاوي مطالب اقتصادي ، صنعتي و بانكي در سال هاي اخير چاپ و منتشر شده و در اختيار مديران ، متخصصان و كارشناسان قرار گرفته است.
علاقمندان مي توانند براي مطالعه نشريه ياد شده در اينترانت بانك به پرتال روابط عمومي و در سايت اينترنت به بخش رسانه مراجعه كنند.