دنياي معدن : فولاد خوزستان مشتري جديد شركت فولاد اكسين شد
دوشنبه، 14 آبان 1397 - 09:47 کد خبر:137434
دنياي معدن - نماينده مردم شهرستان اهواز در مجلس شوراي اسلامي خوزستان گفت: در صورت لغو مزايده فولاد اكسين سهام اين شركت به فولاد خوزستان واگذار مي شود.


همايون يوسفي يكشنبه شب در اين خصوص به اخبار شامگاهي مركز سيماي خوزستان، اعلام كرد: 60 درصد از سهام فولاد اكسين خوزستان در اختيار وزارت رفاه و حدود 40 درصد از سهام باقي مانده در اختيار وزارت اقتصاد، بانك ملي و شركت گروه ملي فولاد ايران است.
وي افزود: به علت بدهي هايي كه از سال 88 گروه ملي فولاد ايران به سازمان خصوصي سازي كشور داشت مزايده هفتم آبانماه امسال با موضوع واگذاري 31 درصد از سهام شركت فولاد اكسين خوزستان برگزار و برنده آن نيز فولاد مباركه تعيين شد.
وي با اشاره به اينكه رتبه دوم اين مزايده شركت فولاد خوزستان است، گفت: فولاد اكسين براي استان اهميت بسيار زيادي دارد و به همين دليل براي توقف اين واگذاري از وزير اقتصاد پيگيري و مذاكرات جدي صورت گرفت.
اين عضو مجمع نمايندگان خوزستان خاطرنشان كرد: به همين خاطر در جلسه علني روز گذشته مجلس شوراي اسلامي در اين خصوص به وزير اقتصاد تذكر قانوني داده شد.
يوسفي با بيان اينكه وزير اقتصاد اين قول را داده كه روند اين مزايده متوقف شود، گفت: سهام اين شركت در استان باقي خواهند ماند و به خريدار بعدي آن يعني شركت فولاد خوزستان واگذار مي شود.
نماينده مردم اهواز در مجلس شوراي اسلامي يادآرو شد: سال گذشته براي رسيدگي به مشكلات فولاد اكسين طرح سوال از وزير رفاه به مجلس ارائه شد.
وي همچنين از شهروندان خوزستاني خواست به فضاسازي هاي صورت گرفته در برخي شبكه هاي مجازي توجه نكنند و اخبار رسمي در اين زمينه را از كانال هاي خبري رسمي دنبال كنند.
گفتني است، مزايده بلوك 31.6 درصدي فولاد اكسين خوزستان هفتم آبان به بالاترين قيمت يعني چهار هزار و600 ميليارد ريال در محل سازمان خصوصي سازي كشور انجام و شركت فولاد مباركه اصفهان برنده آن اعلام شد.