دنياي معدن : آگهي تجديد مناقصه براي خريد آمونياك و گلوله فلزي فورج
یکشنبه، 13 آبان 1397 - 09:46 کد خبر:137416
دنياي معدن - شركت گسترش معادن و صنايع معدني طلاي زرشوران طي دو فراخوان براي خريد3200 تن آمونياك با خلوص 21 درصد و 660 تن گلوله فلزي فورج آگهي تجديد فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي داد.

به گزارش دنياي معدن، شركت گسترش معادن و صنايع معدني طلاي زرشوران در نظر دارد به صورت جداگانه به منظور ايجاد فضاي رقابتي بيشتر با عنايت به رعايت قانون برگزاري مناقصات نسبت به تجديد فراخوان خريد «3200 تن آمونياك با خلوص 21 درصد» و «660 تن گلوله فلزي فورج» اقدام كند.

شركت ها و پيمانكاران ذيصلاح و مايل به شركت در اين مناقصه مي توانند براي دريافت اسناد مناقصه به دبيرخانه كميسيون معاملات شركت مذكور واقع در تهران، ميدان ولي عصر، خيابان شقايق، پلاك 5 و 7 يا به آدرس استان آذربايجان غربي، تكاب، كيلومتر 38 جاده تخت سليمان، روستاي زرشوران، شركت طلاي زرشوران مراجعه كنند.

گواهي نامه صلاحيت متقاضي بايد از شرايطي همچون دارا بودن ساز و كار مناسب براي اجراي مناقصه، توانايي مالي لازم و كافي و توانايي ارائه ضمانتنامه بانكي و حسن انجام تعهدات، دريافت مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه، شخصيت حقوقي، توليدكننده اصلي و توانمندي در تامين به موقع موضوع درخواستي مناقصه برخوردار باشد.

متقاضيان مي توانند براي آگاهي و دريافت اسناد مناقصه در هر يك از پروژه ها، پس از واريز 2 ميليون ريال به شماره حساب بانكي 5778857780 در وجه شركت گسترش معادن و صنايع معدني طلاي زرشوران نزد بانك ملت، شعبه تكاب، كد 11932 تا پايان وقت اداري (ساعت 16) روز شنبه مورخ 26 آبان 97 با ارائه اصل فيش بانكي و معرفي نامه كتبي معتبر به همراه اصل مهر شركت در روزهاي اداري به يكي از آدرس هاي مذكور مراجعه كنند.

متقاضيان مكلفند پيشنهادهاي خود را حداكثر تا پايان وقت اداري روز يكشنبه مورخ 11 آذر 97 به يكي از آدرس هاي فوق تحويل دهند.

زمان گشايش پاكت ها نيز ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 14 آذر 97 در محل شركت طلاي زرشوران است. مدت اجراي اين پروژه ها يك سال شمسي است.