دنياي معدن : بازديد استاندار كرمانشاه از شركت هاي تامين مالي شده توسط بانك صنعت و معدن در اين استان
چهارشنبه، 9 آبان 1397 - 10:58 کد خبر:137391

هوشنگ بازوند استاندار كرمانشاه به اتفاق هيأت همراه از شركت هاي ايليا ذرت سبز و ايمان سرم كه با تامين مالي بانك صنعت و معدن در اين استان ايجاد شده اند بازديد كرد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني بانك صنعت و معدن، طرح ايليا ذرت سبزبا استفاده از 9 ميليون و 400 هزار يورو تسهيلات ارزي و 13 ميليارد و 660 ميليون تومان تسهيلات ريالي اين بانك به بهره برداري رسيده است.
طرح ايمان سرم نيز با 2 ميليون و 160 هزار يورو تسهيلات ارزي و يك ميليارد و 700ميليون تومان تسهيلات ريالي بانك صنعت و معدن در اين استان به اجرا در آمده است است.
گفتني است بانك صنعت و معدن با تامين مالي طرح هاي صنعتي تاثير زيادي در بسط اشتغال پايدار در استان هاي مختلف كشور و بويژه مناطق كمتر برخوردار داشته است.