دنياي معدن : كسب دانش فني اندازه گيري ميزان خلوص داروهاي فرآوري
چهارشنبه، 17 مرداد 1397 - 07:54 کد خبر:136609
دنياي معدن - مركز تحقيقات فرآوري مواد معدني ايران موفق به كسب دانش فني اندازه گيري ميزان خلوص داروهاي فرآوري شد.

به گزارش دنياي معدن، آزمايشگاه محيط زيست مركز تحقيقات فرآوري مواد معدني ايران با حمايت واحد HSEE ايميدرو، دانش فني اندازه گيري ميزان خلوص داروهاي فرآوري (گزنتات ها) را كسب كرد.

اين موضوع، يكي از مهم‌ترين كلكتورهاي (سطح ساز براي تسهيل در ايجاد آب گريزي در ذرات) آلي مورد مصرف در فلوتاسيون كاني هاي سولفيدي به شمار مي آيد.

با توجه به ميزان بالاي مصرف اين مواد در بخش معدن و در عين حال، اثرات مخرب زيست محيطي آن، مركز تحقيقات فرآوري مواد معدني ايران با در نظر گرفتن امكانات و تجهيزات پيش رو، تعيين كمي گزنتات ها و ارائه خدمات فني در زمينه كيفيت گزنتات‌هاي وارداتي براي جلوگيري از ورود محصولات نامرغوب را در دستور كار قرار داد.

واحد آزمايشگاه محيط زيست مركز تحقيقات فرآوري مواد معدني ايران خدمات آزمايشگاهي همچون«اندازه گيري ميزان درصد خلوص (اكتيويته) گزنتات هاي صنعتي با روش هاي شيميايي و مقايسه و انتخاب گزنتات هاي موجود در بازار» و «تعيين مقدار يون گزنتات با روش هاي تجزيه اي پيشرفته در مقادير بسيار كم در آب فرايندي و برگشتي، پساب ورودي به سد باطله و پساب خروجي از كارخانه و...» را به معادن، صنايع و شركت هاي وارد كننده گزنتات ارائه مي كند.

از ديگر خدمات اين آزمايشگاه، «خالص سازي اتيل گزنتات صنعتي با روش هاي آزمايشگاهي و تهيه گزنتات با درصد خلوص بالا» و «بررسي محصولات جانبي تجزيه گزنتات در محيط آبي در طول زمان و اندازه گيري ميزان ۲CS حاصل از آن در هوا» است.