دنياي معدن : مدال زرين روابط عمومي به دكتر سبحاني تعلق گرفت
سه شنبه، 25 اردیبهشت 1397 - 03:43 کد خبر:135823
دنياي معدن - در مراسم هفتمين كنفرانس روابط عمومي و صنعت، مدال زرين روابط عمومي به دكتر بهرام سبحاني، مديرعامل فولاد مباركه اصفهان اعطا شد و وي به عنوان مدير نمونه حامي روابط عمومي در حوزه صنعت انتخاب شد.


در هفتمين كنفرانس روابط عمومي و صنعت؛مدال زرين روابط عمومي به دكتر سبحاني تعلق گرفت

در مراسم هفتمين كنفرانس روابط عمومي و صنعت، مدال زرين روابط عمومي به دكتر بهرام سبحاني، مديرعامل فولاد مباركه اصفهان اعطا شد و وي به عنوان مدير نمونه حامي روابط عمومي در حوزه صنعت انتخاب شد.

به گزارش دنياي معدن ، هفتمين كنفرانس روابط عمومي و صنعت با موضوع اصلي «روابط عمومي و مديريت شهرت» در تاريخ 23 ارديبهشت در هتل المپيك تهران برگزار شد مديرعامل فولاد مباركه مدير نمونه حامي روابط عمومي شناخته شد و از وي با اعطا مدال زرين و لوح تقدير به عمل آمد.

گفتني است، سيدغلامرضا كاظمي دينان، رئيس شوراي سياست گذاري هفته روابط عمومي پيش از اين از پايان بررسي سوابق و انتخاب ششمين مدير برتر حامي روابط عمومي و صنعت در كميته علمي هفتمين كنفرانس روابط عمومي و صنعت خبر داد و گفت: در ارزيابي سوابق و بررسي عملكرد شركت هاي مختلف، شركت فولاد مباركه اصفهان موفق شد بالاترين امتياز از شاخص هاي مورد نظر در زمينه انتخاب مدير نمونه حامي روابط عمومي در حوزه صنعت را به دست آورد.