دنياي معدن : جلوگيري از بهره برداري بدون فرآوري معادن
دوشنبه، 27 فروردین 1397 - 11:08 کد خبر:135511
دنياي معدن - نماينده خرم آباد و چگني در مجلس خواستار جلوگيري از استخراج و بهره برداري بدون فرآوري از معادن شد.


به گزارش دنياي معدن، محمدرضا ملكشاهي راد در ديدار با رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، گفت: مديريت جهادي نياز اصلي براي توسعه لرستان بوده و براي تحول در بخش صنعت استان مديران كار جهادي را در دستور كار قرار دهند.

وي ادامه داد: توسعه منطقه اي بايد از سوي مديريت ارشد استان و نمايندگان دنبال شود.

اين نماينده مجلس گفت: استفاده از نظرات كارشناسان نخبگان و صاحبان ايده براي برون رفت از شرايط موجود استان ضروري است.

وي بيان كرد: شرايط موجود كمكي به صنعت و اشتغال لرستان نمي كند و بايد با راهكارهاي مؤثر تحول در صنعت استان ايجاد شود.

ملكشاهي راد اضافه كرد: لرستان از واگذاري كارخانه هاي و صنايع به افراد نااهل لطمه خورده و بايست از ورود افراد نااهل و فاقد صلاحيت به صنعت جلوگيري شود.

نماينده مردم خرم آباد و چگني در مجلس اظهار كرد: نبايد در پرداخت تسهيلات به توليدكنندگان و كارآفرينان تنگ نظري صورت گيرد، مانع از پيشرفت و حركت توليدكنندگان و كارآفرينان نشويم.

عضو كميسيون عمران مجلس گفت: بازاريابي مشكل عمده توليدكنندگان لرستان است و بايد در اين موضوع به واحدهاي صنعتي كمك كنيم.

ملكشاهي راد در ادامه صحبت هايش معادن را جزو انفال دانست و افزود: نبايد معادن بدون حساب و كتاب در اختيار بهره برداران قرار گيرد.

اين نماينده مردم در مجلس يادآور شد: خام فروشي سودي براي لرستان ندارد و به اقتصاد استان ضربه مي زند و بايد از استخراج و بهره برداري معادن بدون فرآوري جلوگيري شود.