دنياي معدن : ارزش دارايي سهامداران فولاد مباركه ۲ برابر شد
یکشنبه، 26 فروردین 1397 - 12:55 کد خبر:135503
دنياي معدن - بر اساس آمار رسمي منتشره از سوي شركت بورس اوراق بهادار، ارزش دارايي سهامداران شركت فولاد مباركه اصفهان بيش از ۲ برابر شد.


به گزارش دنياي معدن، ارزش روز سهام فولاد مباركه اصفهان در 5 فروردين سال گذشته حدود 105 هزار ميليارد ريال بود كه اين رقم در 28 اسفند 1396 از مرز 215 هزار ميليارد ريال گذشت. البته رشد 100 درصدي ارزش دارايي سرمايه گذاران بر روي سهام فولاد مباركه در حالي طي يك سال كاري سال 1396 صورت گرفت كه سال گذشته حدود 6 ميليارد و 619 سهم اين شركت در بازار سهام به نام سرمايه گذاران جديد تغيير مالكيت يافت. همچنين خريداران در اين دوره كاري براي جابجايي اين ميزان سهم 15 هزار ميليارد ريال سرمايه گذاري كردند تا در سود سال مالي اين شركت سهيم شوند. اين گزارش مي افزايد، شركت فولاد مباركه از ابتداي سال 96 تا ابتداي اسفند همان سال از محل فروش محصولات توليدي خود بيش از 158 هزار ميليارد ريال درآمد داشته است. اين شركت در دوره ياد شده توانسته 4 ميليون و 99 هزار تن محصولات گرم، يك ميليون و 468 هزار تن محصولات سرد، 295 هزار تن محصولات پوشش دار و 989 هزار تن ساير محصولات توليدي را توليد و به ترتيب 4 ميليون و 15، يك ميليون و 472، 291 و يك ميليون و 211 هزار تن از توليداتش را به فروش برساند. به اين ترتيب با توجه به رشد ارزش بازار اين سهم طي سال گذشته، سرمايه گذاري بر روي اين سهم يكي از مناسب ترين سرمايه گذاري ها در بورس سال 1396 بوده است.