دنياي معدن : توليد در واحد احيا مستقيم سپيددشت از مرز ۳۶۰ هزار تن گذاشت
سه شنبه، 3 بهمن 1396 - 11:25 کد خبر:134461
دنياي معدن - بيش از 60 هزار تن آهن اسفنجي در دي ماه 96 در واحد احياء مستقيم شركت فولاد سفيددشت چهارمحال و بختياري توليد شد.


كاركنان پرتلاش واحد احياء مستقيم شركت فولاد سفيددشت چهارمحال و بختياري در ادامه ثبت ركورد هاي توليد ماهانه اين شركت در ماه هاي مهر و آبان و آذر، با توليد ۶۰ هزار تن آهن اسفنجي در دي ماه، تجلي تعلق سازماني و كار گروهي را به منصه ظهور گذاشتند.

مدير عمليات شركت فولاد سفيددشت با بيان اين مطلب افزود: با اين ميزان توليد، مجموع توليد واحد احياء مستقيم اين شركت، در سال ۹۶ از مرز ۳۶۰ هزار تن عبور كرد كه اين عدد افزايش ۳۰۰ درصدي را نسبت به مجموع توليد سال ۹۵ نشان مي دهد.

جمشيد علي­بابايي همچنين از كنترل زمان توقفات اين شركت در ۵ماهه اخير خبر داد و اعلام كرد با بهينه سازي تجهيزات، انجام تعميرات پيشگيرانه و همچنين تامين به موقع گندله اكسيدي و قطعات يدكي توانسته ايم رشد زمان توقفات را به صفر برسانيم.

مدير عمليات شركت فولاد سفيددشت در پايان از تمامي واحد هاي شركت اعم از ستاد و عمليات به دليل تلاش همه جانبه در كسب اين موفقيت ها قدرداني كرد.