دنياي معدن : كاهش بودجه را با درآمدزايي جبران كنيد
یکشنبه، 17 دی 1396 - 11:51 کد خبر:134143

نخستين تعريف قانوني كه از بودجه در نظام حقوقي مالي ايران ارائه شده است، در ماده يك قانون محاسبات عمومي مصوب سال ۱۲۸۹ شمسي است كه بودجه را اينگونه تعريف كرده است: «بودجه دولت سندي است كه معاملات دخل و خرج مملكتي براي مدت معيني در آن پيش‌بيني و تصويب مي‌شود.

مدت مزبور را سنه مالي مي‌گويند كه عبارت از يك سال شمسي است.» اين تعريف براي سازمان‌ها، اداره‌ها، نهادها و... نيز وجود دارد و آنها بسته به ميزان منابع مالي يا بودجه‌اي كه براي‌شان در نظر گرفته مي‌شود برنامه‌ريزي مي‌كنند؛ البته برنامه‌ريزي آنها بسته به ميزان بودجه، متفاوت است به عنوان نمونه اگر منابع مالي آنها كم شود به اجبار بايد برخي از پروژه‌هايي كه هزينه بسيار بالايي دارد و از اهميت و جايگاه ويژه‌اي برخوردار است را بر ديگر برنامه‌هاي‌شان ترجيح دهند يا برخي از آنها را حذف كنند. حال اين پرسش پيش مي‌آيد كه كنار گذاشتن يا حذف برخي بخش‌ها تا چه اندازه روي عملكرد سازمان مورد نظر اثرگذار است؟ حال مي‌خواهيم نقش بودجه را براي سازمان‌هاي بزرگ توسعه‌اي و متولي در بخش معدن و صنايع معدني بررسي كنيم. در بودجه سال ۹۷، بودجه دو سازمان بزرگ و توسعه‌اي يعني ايميدرو حدود ۵۰درصد و سازمان زمين‌شناسي و اكتشافات معدني نيز حدود ۸درصد كاهش يافته است اين در حالي است كه سازمان‌هاي يادشده با وجود اينكه نقش حاكميتي دارند اما به دليل بالا بودن هزينه‌هايي كه در اكتشافات مواد معدني، ساخت و راه‌اندازي كارخانه‌هاي فرآوري و... وجود دارد خود دست به كار شده و در حوزه اكتشافات معدني و ايجاد واحدهاي فرآوري، اقدامات بزرگي انجام داده‌اند. در اين ميان كاهش بودجه براي دو سازمان ياد شده مي‌تواند چالش‌هايي را به همراه آورد، پس لازم است تدبيري براي جبران كاهش بودجه‌شان بينديشند. به اين شكل كه بتوانند درآمد مستقلي از خود داشته باشند و انجام فعاليت‌هاي خود را به بودجه و سرمايه‌هاي دولتي وابسته ندانند. اين مهم مي‌تواند از راه صادرات خدمات فني و حتي دانشي همچون انجام عمليات ژئوفيزيك هوايي محقق شود. همچنين ما از توانمندي لازم براي اجراي پروژه‌هاي اكتشافي در كشورهاي همسايه همچون افغانستان برخورداريم و مي‌توانيم با در اختيار گرفتن پهنه‌هاي معدني در اين كشور، به شناسايي ذخاير معدني موجود در آن بپردازيم يا اينكه براي ديگر كشورهاي منطقه كه سال‌هاي بسياري درگير جنگ بودند و امروز نياز به ايجاد زيرساخت در حوزه‌هاي مختلف صنايع‌معدني دارند، با ساخت كارخانه‌هاي سيماني و فولادي به درآمد برسيم. پس با وجود كاهش بودجه و كم شدن ميزان اعتبارات باز هم راهكارهاي بسياري براي جبران اين كسري وجود دارد كه با كمي برنامه‌ريزي و تامل مي‌توان به آن دست يافت.