دنياي معدن : قيمت آهن ,ميلگرد 1395/10/22
چهارشنبه، 22 دی 1395 - 11:47 کد خبر:122938
دنياي معدن -قيمت آهن ,ميلگرد 1395/10/22

تير آهن

 
    نوع و سايز توليد كننده شاخه وزن قيمت ( تومان ) تغيير    
    هر شاخه تيرآهن 12 ذوب آهن 12 متري 122 244,000 (0.00%)0 نمودار تغيير قيمت هر شاخه تيرآهن 12  
    هر شاخه تيرآهن 14 ذوب آهن 12 متري 155 290,000 (0.00%)0 نمودار تغيير قيمت هر شاخه تيرآهن 14  
    هر شاخه تيرآهن 16 ذوب آهن 12 متري 195 358,000 (‎-0.28%‏)‎-1,000 نمودار تغيير قيمت هر شاخه تيرآهن 16  
    هر شاخه تيرآهن 18 ذوب آهن 12 متري 225 426,000 (0.00%)0 نمودار تغيير قيمت هر شاخه تيرآهن 18  
    هر شاخه تيرآهن 20 ذوب آهن 12 متري 276 663,000 (0.00%)0 نمودار تغيير قيمت هر شاخه تيرآهن 20  
    هر شاخه تيرآهن 22 ذوب آهن 12 متري 315 740,000 (0.00%)0 نمودار تغيير قيمت هر شاخه تيرآهن 22  
    هر شاخه تيرآهن 24 ذوب آهن 12 متري 369 895,000 (0.00%)0 نمودار تغيير قيمت هر شاخه تيرآهن 24  
    هر شاخه تيرآهن 27 ذوب آهن 12 متري 434 1,045,000 (0.00%)0 نمودار تغيير قيمت هر شاخه تيرآهن 27  
    هر شاخه تيرآهن 30 ذوب آهن 12 متري 500 1,239,000 (0.00%)0 نمودار تغيير قيمت هر شاخه تيرآهن 30  

ميلگرد

    نوع و سايز توليد كننده شاخه وزن قيمت ( تومان ) تغيير    
    هر كيلو ميلگرد 6.5   كلاف 4.5 1,930 (0.00%)0 نمودار تغيير قيمت هر كيلو ميلگرد 6.5  
    هر كيلو ميلگرد 8 قزوين شاخه 6 1,600 (0.00%)0 نمودار تغيير قيمت هر كيلو ميلگرد 8  
    هر كيلو ميلگرد 10 قزوين 12 متري 7.5 1,530 (0.00%)0 نمودار تغيير قيمت هر كيلو ميلگرد 10  
    هر كيلو ميلگرد 12 قزوين 12 متري 11 1,530 (0.00%)0 نمودار تغيير قيمت هر كيلو ميلگرد 12  
    هر كيلو ميلگرد 14 ذوب آهن / نيشابور 12 متري 15 1,640 (0.00%)0 نمودار تغيير قيمت هر كيلو ميلگرد 14  
    هر كيلو ميلگرد 16 ذوب آهن / نيشابور 12 متري 19 1,640 (0.00%)0 نمودار تغيير قيمت هر كيلو ميلگرد 16  
    هر كيلو ميلگرد 18 ذوب آهن / نيشابور 12 متري 25 1,640 (0.00%)0 نمودار تغيير قيمت هر كيلو ميلگرد 18  
    هر كيلو ميلگرد 20 ذوب آهن / نيشابور 12 متري 30 1,640 (0.00%)0 نمودار تغيير قيمت هر كيلو ميلگرد 20  
    هر كيلو ميلگرد 22 ذوب آهن / نيشابور 12 متري 36 1,640 (0.00%)0 نمودار تغيير قيمت هر كيلو ميلگرد 22  
    هر كيلو ميلگرد 25 ذوب آهن / نيشابور 12 متري 47 1,640 (0.00%)0 نمودار تغيير قيمت هر كيلو ميلگرد 25  
    هر كيلو ميلگرد 28 ذوب آهن / نيشابور 12 متري 56 1,640 (0.00%)0 نمودار تغيير قيمت هر كيلو ميلگرد 28  
    هر كيلو ميلگرد 32 ذوب آهن / نيشابور 12 متري 75 1,640 (0.00%)0 نمودار تغيير قيمت هر كيلو ميلگرد 32  
 

پروفيل

    نوع و سايز توليد كننده شاخه وزن قيمت ( تومان ) تغيير    
    هر كيلو پروفيل 507 - 508 - 509 ايراني پروفيل درب و پنجره هر متر 2.44 2,320 (0.00%)0 نمودار تغيير قيمت هر كيلو پروفيل 507 - 508 - 509  
    هر كيلو قوطي 20x10 ايراني شاخه 4.5 2,420 (0.00%)0 نمودار تغيير قيمت هر كيلو قوطي 20x10  
    هر كيلو قوطي 25x10 ايراني شاخه 5.5 2,420 (0.00%)0 نمودار تغيير قيمت هر كيلو قوطي 25x10  
    هر كيلو قوطي 30x10 ايراني شاخه 6.5 2,420 (0.00%)0 نمودار تغيير قيمت هر كيلو قوطي 30x10  
    هر كيلو قوطي 20x20 ايراني - 7 2,350 (0.00%)0 نمودار تغيير قيمت هر كيلو قوطي 20x20  
    هر كيلو قوطي 25x25 ايراني شاخه 9 2,350 (0.00%)0 نمودار تغيير قيمت هر كيلو قوطي 25x25  
    هر كيلو قوطي 30x20 ايراني شاخه 9.5 2,390 (0.00%)0 نمودار تغيير قيمت هر كيلو قوطي 30x20  
    هر كيلو قوطي 30x50 ايراني شاخه 16 2,310 (0.00%)0 نمودار تغيير قيمت هر كيلو قوطي 30x50  
    هر كيلو قوطي 30x60 ايراني شاخه 17 2,310 (0.00%)0 نمودار تغيير قيمت هر كيلو قوطي 30x60  
    هر كيلو قوطي 40x40 ايراني شاخه 15 2,310 (0.00%)0 نمودار تغيير قيمت هر كيلو قوطي 40x40  
    هر كيلو قوطي 60x40 ايراني شاخه 19 2,310 (0.00%)0 نمودار تغيير قيمت هر كيلو قوطي 60x40  
    هر كيلو قوطي 40x100 ايراني شاخه 28 2,350 (0.00%)0 نمودار تغيير قيمت هر كيلو قوطي 40x100  
    هر كيلو قوطي 70x70 ايراني شاخه 27 2,310 (0.00%)0 نمودار تغيير قيمت هر كيلو قوطي 70x70  
    هر كيلو قوطي 80x40 ايراني شاخه 23 2,310 (0.00%)0 نمودار تغيير قيمت هر كيلو قوطي 80x40