دنياي معدن : خريد تيگو5 تنها با پرداخت 30 درصد قيمت خودرو+جزئيات
شنبه، 20 آذر 1395 - 07:20 کد خبر:121416

شركت مديران خودرو براي فروش محصول تيگو5 خود شرايط جديد اعلام كرده است كه بر اساس آن اين خودروي شاسي بلند در 4 مدل Excellent، Luxury، Excellent Sport و Luxury Sport و به ترتيب با قيمت نقدي 976.898.000 ريال، 925.298.000 ريال، 995.478.000 ريال و 943.878.000 ريال عرضه شده است.

 


مديران خودرويي ها براي فروش اين محصول در 4 مدل، در بخشنامه فروش خود بسيار منعطف عمل كرده و خريداران مي توانند از شرايط بسيار مناسبي براي خريد اين خودرو استفاده كنند.

 


در اولين مدل فروش خريداران براي هر 4 مدل تيگو 5 تنها بايد 30 درصد از مبلغ نقدي خودرو را پرداخت كرده و يك چك دوماهه به مبلغ 10 درصد از قيمت خودرو نيز به مديران خودرويي ها تحويل دهند، در ادامه 60 درصد تسهيلات در انتظار مشتريان تيگو 5 است كه اين وام را در بازه 12 ماهه بازپرداخت خواهند كرد.


كارمزد وام در اين مدل خريد 18 درصد بوده و خودروهاي خريداري شده بعد از 30 روز تحويل مشتري مي شوند.


در بخشنامه جديد مديران خودرو، براي بازپرداخت تسهيلات خريد تيگو 5 بازه هاي زماني مختلفي اعلام شده است كه شرايط 12 ماهه آن را در بالا توضيح داديم اما شما مي توانيد با دريافت تسهيلات اين بازه پرداخت را تا 30 ماه تغيير دهيد كه البته در مدل 18 ماهه نرخ بهره 19 درصد و در مدل 24 و 30 ماهه اين نرخ به 20 درصد افزايش پيدا مي كند.

 


در مدل فروش 30 ماهه مبلغ پيش پرداخت 35 درصد از قيمت خودرو و چك دوماهه شما به جاي 10 درصد 15 درصد از كل قيمت خودرو خواهد بود و تسهيلات پرداختي نيز به جاي 60 درصد به 50 درصد كاهش پيدا مي كند.

 


در هر 3 مدل 18، 24 و 30 ماهه فروش تيگو 5، تحويل خودرو 30 روزه خواهد بود.