دنياي معدن : سخنگوي كميسيون صنايع و معادن : سرمايه بانك صنعت و معدن بايد افزايش يابد
پنجشنبه، 11 آذر 1395 - 11:15 کد خبر:120877

باستاني سخنگوي كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي گفت : اگر درصدد توسعه بخش صنعت و معدن كشور و رفع موانع توليد بنگاه هاي بزرگ صنعتي هستيم بايد سرمايه بانكي تخصصي صنعت و معدن را افزايش دهيم
به گزارش پايگاه اطلاع رساني بانك صنعت و معدن ، وي با اشاره به حضور افخمي مديرعامل بانك صنعت و معدن و ارايه گزاش عملكرد و برنامه هاي آتي اين بانك در كميسيون صنايع و معدن با بيان اين مطلب افزود : در نشست كميسيون، مديرعامل بانك صنعت و معدن گزارشي از عملكرد و مشكلات بانك مذكور به اعضاي كميسيون ارائه كرد كه بزرگترين مشكل اين بانك به عنوان بانكي دولتي كه موظف به توسعه صنايع و معادن است، كمبود كفايت سرمايه بانك بوده كه سرمايه بانك مذكور بايد افزايش يابد.
باستاني با ابراز رضايت اعضاي كميسيون صنايع و معادن از عملكرد و اقدامات صورت گرفته در اين بانك تصريح كرد : يكي از راهكارهايي كه اكثر كشورها براي خروج از ركود به آن متوسل مي شوند بانك هاي توسعه اي هستند كه به واسطه آن تلاش مي كنند تا با افزايش سرمايه پشتوانه محكمي براي اجراي پروژه هاي بزرگ دولتي فراهم كنند.بنابراين بري رفع مشكلات مالي بنگاه هاي بزرگ و كوچك صنعتي ضروري است كه در جهت تقويت توان تسهيلات دهي بانك ها، اقداماتي اساسي براي افزايش سرمايه و رشد منابع بانك ها انجام شود تا اين نهاد مهم مالي بتواند در خدمت به اقتصاد كشو، از توان بيشتر خود استفاده كنند.
وي در پايان با تاكيد بر اينكه دولت و مجلس بايد هماهنگ و همراه در خصوص افزايش سرمايه بانكهايي توسعه اي اقدامات لازم را انجام دهند ، تصريح كرد : نقش بانكهاي توسعه اي و تخصصي در توسعه بنگاه ها و پيشبرد اهداف توسعه اي كشور ضرورت افزايش سرمايه اين بانكها را به صورت يك واقعيت اقتصادي دو چندان مي كند . در صورت عدم افزايش سرمايه بانكهاي توسعه اي نبايد انتظار داشت كه اين بانكها با سرمايه كم بتوانند در تامين مالي پروژه هاي بزرگ صنعتي دخيل باشند .