دنياي معدن : شرايط رشد صنعت سنگ هاي قيمتي و نيمه قيمتي فراهم شود
یکشنبه، 9 خرداد 1395 - 15:49 کد خبر:112242
دنياي معدن - در سيزدهمين نشست كارگروه سنگ هاي قيمتي و نيمه قيمتي، بر لزوم حمايت از صنعت سنگ هاي قيمتي و نيمه قيمتي به عنوان يك صنعت معدني توسط يك سازمان توسعه اي تاكيد شد تا شرايط رشد اين صنعت فراهم آيد.


مدير زيرساخت ايميدرو در سيزدهمين نشست كارگروه صنعت سنگ هاي قيمتي و نيمه قيمتي كه با حضور نمايندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، صندوق بيمه سرمايه گذاري فعاليت هاي معدني، موسسه گوهرشناسي دانشگاه شهيد بهشتي، اتحاديه طلا و جواهر، اتحاديه توليد كننده و صادركننده سنگ هاي قيمتي و نيز كانون ملي هماهنگي دانش، صنعت و بازار جواهرات و سنگ هاي قيمتي ايران برگزار شد، تصريح كرد: با توجه به موضوع «دانش بنيان بودن» به عنوان يكي از رويكردهاي 5 گانه اقتصاد مقاومتي، خوشبختانه صنعت سنگ هاي قيمتي و نيمه قيمتي، در برخي حوزه ها دانش بنيان است و بايد بررسي شود چگونه مي توان اين صنعت را در اقتصاد مقاومتي رشد داد.  وي ادامه داد: اين حوزه هنوز شناخته شده نيست و نياز است كه به عنوان يك صنعت درون شهري به رسميت شناخته شده و در عين حال با صنايع ديگر متمايز و محصولات توليدي آن به عنوان محصولات صنايع معدني قلمداد شود تا مورد حمايت قرار گيرد.
به گفته رنجبر، نهادها و سازمان هاي غير دولتي (NGO ها) مرتبط با اين صنعت، مصمم به توسعه آن هستند اما اگر در اين حوزه هم افزايي باشد، مي تواند برآيند قابل توجهي براي رشد اقتصادي به همراه داشته باشد، به طوري كه كشورهاي صاحب سنگ هاي قيمتي و نيمه قيمتي با توليد ناخالص داخلي كمتر، درآمدهاي بالاتري در اين بخش دارند.
در اين نشست، اعضاي كارگروه به چالش هاي موجود در حوزه سنگ هاي قيمتي و نيمه قيمتي پرداختند. از جمله اين چالش ها، «ارتباط پايين دانشگاه و اين صنعت و حمايت پايين مالي براي عملياتي كردن طرح ها و پايان نامه ها»، «ورود آسان و ارزان محصولات قاچاق سنگ هاي قيمتي»، «به هم پيوسته نبودن زنجيره استخراج مواد معدني، استحصال و ورود محصول به بازار»، «موازي كاري نهادهاي مرتبط و نبود متولي واحد»، «پايين بودن سطح اطلاعات فعالان از قوانين حمايتي موجود»، «وجود دلالان فروش مواد اوليه و اختلاف بالاي قيمت ماده اوليه»، «نبود ارتباط بين توليدكننده، مصرف كننده و معادن» و «نبود تعرفه گمركي مناسب براي جلوگيري از واردات بي رويه محصولات سنگ هاي قيمتي و نيمه قيمتي و درنتيجه حمايت از اين صنعت نوپا» بود.
در ادامه، راهكارهايي براي توسعه صنعت سنگ هاي قيمتي و نيمه قيمتي همچون «حمايت مالي و سرمايه گذاري در حوزه پروژه هاي تحقيقاتي و دانشگاهي»، «ارتباط با موسسات خارجي براي دريافت استانداردهاي جهاني»، «فراهم كردن شرايط براي استخراج و استحصال ذخاير غني سنگ هاي قيمتي و نيمه قيمتي»، «ساماندهي بازار داخلي»، «توليد محصولات قابل رقابت»،«تشكيل خوشه استان ها  در اين صنعت براي شناسايي حلقه مفقوده هر استان»، «استفاده از فرصت ها و قوانين فعلي»، «حذف ماليات بر توليد»، «مهندسي معكوس تجهيزات و قطعات فرآوري سنگ ها»، «ايجاد مركز بهسازي قيمت ها» و «اختصاص كد تعرفه به سنگ هاي قيمتي و نيمه قيمتي» ارائه شد.
حمايت از پروژه هاي دانش بنيان
محمد جواد پيش بين، رئيس كانون ملي هماهنگي دانش، صنعت و بازار جواهرات و سنگ هاي قيمتي ايران در اين جلسه ضمن تشريح فعاليت هاي اين كانون، اعلام كرد: يكي از وظايف اصلي كانون، حمايت از پروژه هاي تحقيقاتي دانش بنيان است و ما در اين زمينه حمايت هاي لازم را به عمل مي آوريم و پيگير اعتبارات آن هستيم.
وي ادامه داد: اين كانون، داشنجويان كارشناسي ارشدي را كه پروژه هايي در حوزه سنگ هاي قيمتي و نيمه قيمتي دارند و در عين حال كاربردي و اشتغال زا باشند، به عنوان كارگزار به صندوق كارآفريني اميد معرفي مي كند.
مقرر شد نتايج اين جلسه و جلسات آتي تا پايان امسال جمع بندي و براي بحث و بررسي به كميته سرمايه گذاري ايميدرو ارسال شود تا اين سازمان در صورت امكان، شكل و ساختار حمايتي را مشخص كند.